התפריט שלך

כאן המקום בו יפתחו לך שיעורי ההדרכה לתפריט שלך.
השיעורים נפתחים בהתאם לתפריט האישי שלך ,
ולאחר שנרשמת והסדרת תשלום חברות באתר


קצב פתיחת השיעורים מותאם לזמן היישום שנקבע לך.
השיעורים יכללו בין השאר:
מה אוכלים בארוחת הבוקר
מה אוכלים בארוחת הצהריים
מה אוכלים בארוחת הערב
מה לעשות כאשר אני רעב/ה בין הארוחות.
אבות המזון ומה שבניהם…